Strona główna

Projekty międzynarodowe

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w ramach międzynarodowych, krajowych jak i własnych projektów badawczych.

{module [menu2] projekty}
  • New Ways to Value and Market Forest Externalities, NEWFOREX [243950], Komisja Europejska, VII Program Ramowy; 2009-2013
  • COST Action FP0804 Forest Management Decision Support System, FORSYS, Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych; 2009-2010
  • Forests as a Public Good: Valuing Social and Environmental Benefits of Forests in Poland to Improve Effectiveness of Management, POLFOREX [PL0257], Norweski Mechanizm Finansowy; 2008-2011
  • Research seminar on the benefits of efficient multi-functional forest policy [PNRF-149-All-1/07], Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych; 2008-2009
  • Valuing Life Expectancy Gains From Air Pollution Reduction in the UK and Poland: A Qualitative Investigation And Validation, The British Academy; 2007-2008
  • COST E45 European Forest Externalities, EUROFOREX, Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych; 2006-2010
  • New Energy Externalities Developments for Sustainability NEEDS [502687], Komisja Europejska, VI Program Ramowy; 2004-2007
  • Methods and Data on Environmental and Health Externalities: Harmonizing and Sharing of Operational Estimates, METHODEX [505368], Komisja Europejska, VI Program Ramowy 2003-2006;
  • European Catchments. Catchments Changes and their Impact on the Coast EUROCAT [EVK1-CT-2000-00044], Komisja Europejska, V Program Ramowy 2003-2006;