Witamy w WOEE

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej (WOEE) jest ośrodkiem naukowo-badawczym założonym w 1993 roku, funkcjonującym w ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem WOEE jest doskonalenie i popularyzacja metod i narzędzi ekonomicznych do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska. Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych oraz oceny ich wpływu na dobrobyt społeczny.

Nasz cel realizujemy poprzez:

  • prowadzenie badań naukowych dotyczących efektywności i celowości podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych;
  • aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach mających na celu wprowadzanie w życie i praktyczne wykorzystanie wyników naszych badań naukowych i ekspertyz w dziedzinie ekonomii środowiska;
  • demonstrowanie sposobów na rozwiązywanie konfliktów pomiędzy różnymi grupami interesów w kontekście wykorzystania dóbr środowiskowych, które spełniałyby warunki ekonomicznej efektywności i sprawiedliwości społecznej;
  • popularyzację wykorzystania narzędzi ekonomicznych w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych, mającego na celu maksymalizację dobrobytu społecznego – organizacja kursów, szkoleń i angażowanie się w debatę publiczną
  • działalność edukacyjną, skierowaną przede wszystkim do studentów Uniwersytetu Warszawskiego, mającą na celu przekazywanie najbardziej aktualnej wiedzy o ekonomii środowiska i informacji o jej praktycznych aplikacjach.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, badaniami i ofertą.