dr Jan Witajewski-Baltvilks

Kierownik Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.


Absolwent London School of Economics (BSc Economics), University of Cambridge (MPhil Economics) oraz European University Institute (MRes oraz PhD).
Jan Witajewski-Baltvilks jest autorem prowadzącym Szóstego Raportu IPCC oraz członkiem doradczego komitetu redakcyjnego w czasopiśmie Climate Policy. Jest autorem publikacji naukowych, w tym artykułów w Energy Economics, Energy Policy, International Review of Environmental and Resource Economics oraz Environmental Innovation and Societal Transition. W latach 2013-2015 pracował przy projektach naukowych w Fondazione Eni Enrico Mattei w Mediolanie. W latach 2015-2019 prowadził badania w Instytucie Badań Strukturalnych i koordynował prace w ramach projektu Horyzont 20202 TRANSrisk. Uczestniczył w szeregu projektów mających na celu oszacowanie kosztów związanych z polityką klimatyczną.