Badania

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej jest ośrodkiem naukowo-badawczym z dużym doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych w ramach międzynarodowych, krajowych jak i własnych projektów badawczych. Specjalizujemy się w badaniach dotyczących zjawisk związanych ze środowiskiem przyrodniczym i zasobami naturalnymi oraz ich wpływem na dobrobyt społeczny.

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej jest ośrodkiem naukowo-badawczym z dużym doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych w ramach międzynarodowych, krajowych jak i własnych projektów badawczych. Specjalizujemy się w badaniach dotyczących zjawisk związanych ze środowiskiem przyrodniczym i zasobami naturalnymi oraz ich wpływem na dobrobyt społeczny.

Do naszych obszarów zainteresowań należą w szczególności:

  • Wycena dóbr nierynkowych i modelowanie preferencji konsumentów;
  • Instrumenty ekonomiczne wspomagające efektywne zarządzanie środowiskiem;
  • Modele równowagi ogólnej uwzględniające interakcje ze środowiskiem.

WOEE brał udział w licznych międzynarodowych i krajowych projektach badawczych z zakresu ekonomii środowiska. Nasze badania były także zlecane przez Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz inne instytucje administracji państwowej. Współpracujemy z wieloma ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą, między innymi z Harvard University, Beijer International Institute of Ecological Economics, International Society for Ecological Economics i European Association of Environmental and Resource Economists. Wyniki naszych badań były publikowane w najlepszych czasopismach naukowych, w tym w Environmental and Resource Economics, Ecological Economics, Energy Economics, Sustainable Development i Journal of Policy Modeling.

Bogate doświadczenie naszego zespołu zdobyte w ramach badań własnych i międzynarodowej współpracy w projektach badawczych zapewnia realizację naszych badań na najwyższym światowym poziomie, zaś umocowanie WOEE w ramach struktur Uniwersytetu Warszawskiego zapewnia profesjonalne zarządzanie, obsługę finansową i środki, pozwalające na realizację nawet najbardziej ambitnych projektów badawczych.