Szkolenia

Pracownicy Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej aktywnie angażują się w liczne przedsięwzięcia mające na celu popularyzację wiedzy z zakresu ekonomii środowiska i jej praktycznego wykorzystania. Naszym celem jest popularyzacja wykorzystania narzędzi ekonomicznych w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych, mającego na celu maksymalizację dobrobytu społecznego.

Pracownicy Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej aktywnie angażują się w liczne przedsięwzięcia mające na celu popularyzację wiedzy z zakresu ekonomii środowiska i jej praktycznego wykorzystania. Naszym celem jest popularyzacja wykorzystania narzędzi ekonomicznych w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych, mającego na celu maksymalizację dobrobytu społecznego. Znajdują one zastosowanie zarówno w projektach inwestycyjnych jak i zagadnieniach z zakresu regulacji państwowej dotyczącej wykorzystania środowiska.

Tematyka realizowanych przez nasz szkoleń obejmuje między innymi:

  • Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska;
  • Analizę kosztów i korzyści;
  • Efektywność ekonomiczną;
  • Wycenę dóbr nierynkowych (środowiskowych);
  • Rekompensaty środowiskowe;
  • i wiele innych…

Szkolenia prowadzone przez WOEE zapewniają wysoki poziom merytoryczny dzięki zaangażowaniu naszego zespołu w badania naukowe i ich praktyczne wykorzystanie. Działalność edukacyjna realizowana przez nasz zespół na Uniwersytecie Warszawskim gwarantuje doskonałe przygotowanie dydaktyczne szkoleń. Z naszej oferty szkoleń korzystały między innymi instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe i firmy sektora prywatnego.