dr Olimpia Markiewicz

 

 

Krótko o sobie:

Uważnie obserwuję wszystko co mnie otacza. Jestem optymistką i z każdego doświadczenia czerpię motywację do rozwoju. W czasie wolnym sięgam po książkę albo słucham dobrej muzyki, najchętniej na żywo. Mam sentyment do polskich zespołów lat 80 tych.

Przebieg kariery:

Od maja 2019 adiunkt naukowy w projekcie badawczym:  „Co-design of novel contract models for innovative agri-environmental-climate measures and for valorisation of environmental public goods”; Horizon 2020; Contracts2.0
Od 2013 r. własna działalność gospodarcza – analizy ekonomiczne dla podmiotów sektora prywatnego i publicznego.
2003-2008 studium dzienne doktoranckie; badania naukowe w ramach projektów WOEE w obszarze ekonomii ekologicznej. Stopień naukowy doktora (2009)
1997-2003 specjalista w Ekologicznym Biurze Konsultacyjnym w Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Warszawa
1996-1997 konsultant w r ramach programu PHARE w Sekretariacie Komisji ds. Ekorozwoju, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
1997-1998 Podyplomowe studium „Ekonomiczne Podstawy polityki ochrony środowiska” Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Harwardzkim
Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (1996) – kierunek ekonomia międzynarodowa

 

Zainteresowania naukowe:

metody wyceny dóbr nierynkowych w ochronie środowiska, ochronie zdrowia i w rolnictwie

 

Wybrane publikacje:

  • Markiewicz Olimpia, ‘Wycena dodatkowego roku przeżycia (VOLY) i wycena poprawy jakości zdrowia jako narzędzia w ocenie opłacalności programów ochrony zdrowia w Polsce’ (Value of Life Year gained as a tool in health care programs), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Społeczna Akademia Nauk, Łódz, Tom 14, 2013
  • Desaiques B., Ami D, Bartczak A., Braun-Kohlova M, Chilton S., Czajkowski M., Farreras V., Hunt A, Hutchison M., Jeanrenaud C., Kederjak P., Maca V., Markiewicz O., Markowaska A, Metcalf H., Navrud S., Nilsen J., Ortiz R, Pellegrini S., Rabl A., Riera A., Riera R., Scasny M., Stockel M., Szanto R., Urban J., ‘Economic Valuation of Air Pollution Mortality: A 9-Country Contingent Valuation Survey of Value of a Life Year (VOLY)’, Ecological Indicators, Elsevier, Vol 11, 902-910; May, 2011
  • Markiewicz Olimpia ‘Metodologia wyceny zdrowia i życia ludzkiego’ (‘Value of Health and Statistical Life. New methodology trends and the results of first polish valuation surveys’) Ekonomia i Środowisko, 1(29);50-59, Białystok 2006
  • Czajkowski Mikołaj, Markowska Agnieszka, Markiewicz Olimpia, Bartczak Anna, Scasny Milan, Melichar Jan, Skopkova Hana ‘Lake Water Quality Valuation - Benefit Transfer Approach vs. Empirical Evidence’, Ekonomia 19,156-193, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, 2007
  • Markiewicz Olimpia, Czajkowski Mikołaj, Bartczak Anna, Markowska Agnieszka ‘Wartość dodatkowego roku przeżycia w Polsce. Wyniki i wnioski z badań wyceny w kontekście poprawy jakości powietrza’ (Value of life year gained (VOLY) in Poland. The results of Contingent Valuation Method survey in air pollutions context.  Ekonomia 19,194-208, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, 2007
  • Czajkowski Mikołaj, Bartczak Anna, Markiewicz Olimpia, Markowska Agnieszka ‘Comparison of Externalities of Selected Municipal Solid Waste Disposal’ Ekonomia i Środowisko; 2(32);120-145, Uniwersytet Warszawski,  2007
  •