Prace dyplomowe

Prace dyplomowe studium Uniwersytetu Warszawskiego i Harwardzkiego Instytutu Rozwoju Międzynarodowego „Ekonomiczne Podstawy Ochrony Środowiska”

 • Agnieszka Bolesta, "Zobowiązania Polski Wobec Protokołu Z Kioto A Możliwości Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych", 1999.
 • Małgorzata Kościk, "Ekoetykietowanie Produktów", 1999.
 • Tadeusz Kowalczuk, "Próba Analizy Ekonomicznej Pilotażowego Programu Selektywnej Zbiórki Bioodpadów W Gminie Warszawa-Bielany", 1999.
 • Elżbieta Pietraszko, "Usuwanie Szkód Powodziowych Z Kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego", 1999.
 • Wojciech Pokojski, "Przyrodnicze I Ekonomiczne Warunki Rozwoju Małej Retencji I Hydroenergetyki W Polsce", 1999.
 • Edyta Stankiewicz, "Gospodarka Olejami Przepracowanymi W Polsce", 1999.
 • Stanisław Bochniarz, "Ograniczenie Uciążliwości Wód Zasolonych – Zagospodarowanie Zasolonych Wód Dołowych Z Kopalń Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. W Zakładzie Odsalania Wód Kopalnianych W Oświęcimiu", 1998.
 • Andrzej Burakowski, "Optymalizacja Procesu Redukcji Emisji Tlenków Azotu Z Energetyki Zawodowej", 1998.
 • Ewa Chochlewicz, "Rozwiązanie Problemu Gospodarki Odpadami Na Przykładzie Miasta Uzdrowisko Ustroń", 1998.
 • Anna Cichoń, "Ekologiczny Fundusz Inwestycyjny", 1998.
 • Marian Furmanek, "Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Na Przykładzie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki", 1998.
 • Mirosław Gwiazdowicz, "Strategiczne Oceny Oddziaływania Na Środowisko Jako Instrument Ochrony Środowiska", 1998.
 • Ewaryst Hille, "Bariery Efektywnego Wykorzystywania Energii Elektrycznej", 1998.
 • Stanisław Jabłoński, "Oczyszczanie Ścieków W Aglomeracjach Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego I Nowych Skalmierzyc: Razem Czy Osobno?", 1998.
 • Anna Jędrzejewska, "Promocja Nowych Technologii – Organizacja I Efekty. Na Przykładzie Programu GEF „Zmiana Ogrzewania Węglowego Na Gazowe"", 1998.
 • Maciej Kabulski, "Gospodarka Odpadami Komunalnymi W Województwie Katowickim", 1998.
 • Alina Kledyńska, "Modernizacja Układu Chłodzenia Elektrowni Pątnów. Analiza Uwarunkowań Ekonomiczno-Ekologicznych", 1998.
 • Maciej Lorek, "Narzędzia Wspomagające Podejmowanie Decyzji", 1998.
 • Mirosława Mosiej, "Ciepłownia Geotermalna W Pyrzycach – Jako Przykład W Zakresie Pozyskiwania Alternatywnych Źródeł Energii", 1998.
 • Maciej Pęski, "Problem Niskiej Emisji Na Terenie Górnego Śląska", 1998.
 • Artur Pietrewicz, "Ubezpieczenia Jako Instrument Wspomagania Ekorozwoju", 1998.
 • Marek Rechnio, "Niektóre Aspekty Techniczne, Ekonomiczne I Ekologiczne Wykorzystania Wód Geotermalnych Jako Odnawialnego Źródła Energii Na Przykładzie Uciepłownienia Doliny Centralnej", 1998.
 • Aleksandra Rybak, "Modernizacja Sieci Drogowej W Polsce Na Przykładzie Projektów Budowy Autostrad", 1998.
 • Jolanta Smurzyńska, "Redukcja Zasolenia Ścieków Elektrownianych Poprzez Zastosowanie Metody Termicznej Utylizacji Ścieków. Analiza Technoczno-Ekonomiczna", 1998.
 • Joanna Spyrka, "Opłaty Produktowe Na Przykładzie Podatku Od Opakowań Plastikowych", 1998.
 • Dariusz Szwed, "Subwencje W Rolnictwie", 1998.
 • Andrzej Talar, "Metody Finansowania Inwestycji W Dziedzinie Ochrony Środowiska Na Przykładzie Oszyszczalni Ścieków W Tarnobrzegu", 1998.
 • Grażyna Zemła, "„Czysta Produkcja” – Właściwa Reakcja Zakładu Merkur Na Problemy Ekologiczne, Społeczne I Ekonomiczne", 1998.
 • Tadeusz Gajewski, "Próba Zastosowania Zeolitów W Proszkach Piorących W Polsce Jako Forma Spełnienia Dyrektywy 271 Krajów UE I Ograniczenia Eutrofizacji Wód", 1997.
 • Olimpia Markiewicz, "Analiza Barier Wdrożenia W Polsce Depozytów Ekologicznych Na Oleje Przepracowane", 1997.