EXIOPOL 2007-2010

Sektor energetyki jest jednym z największych emitentów zanieczyszczeń powietrza takich jak SOX, NOX i CO2. Tym samym energetyka jest odpowiedzialna za powstawanie kosztów zewnętrznych – szybszej korozji materiałów, mniejszych zbiorów płodów rolnych, a przede wszystkim uszczerbku w zdrowiu i długości trwania życia ludzi.

Kontynuując prace realizowane we wcześniejszych projektach UE (MethodEx, NEEDS, CASES), w projekcie EXIOPOL naszym celem jest dostarczenie oszacowań wielkości kosztów zewnętrznych powodowanych w procesie produkcji energii elektrycznej i zaproponowanie efektywnych sposobów internalizacji tych kosztów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, jak również zbadanie wpływu zmian w strukturze makroekonomicznej tych krajów na presję jaką poszczególne sektory gospodarki wywierają na środowisko.

Więcej na stronie http://www.feem-project.net/exiopol/