POLFOREX 2008-2011

Celem projektu POLFOREX, realizowanego jako Grant EOG i Mechanizmu Norweskiego we współpracy z partnerami polskimi i norweskimi, jest wsparcie procesu zarządzania lasami w Polsce poprzez identyfikację preferencji ludności wobec cech lasów. Realizowane przez nas badania wyceny pozwalają zidentyfikować które atrybuty lasów, takie jak wiek, skład gatunkowy, dostępność infrastruktury itp., są najbardziej pożądane przez ich użytkowników, a tym samym jak wpływają na wartość rekreacyjną przeciętnego polskiego lasu. Pozwoli to na efektywniejsze zarządzanie istniejącymi lasami, tak aby dostarczały jak największego pożytku ich różnym użytkownikom.

W ramach tego projektu do naszych zadań należy przeprowadzenie badania ogólnopolskiego metodą wyboru warunkowego, w którym respondenci konfrontowani są z hipotetyczną sytuacją wyboru (np. miejsca rekreacji). Analiza zebranych w ten sposób danych pozwoli na modelowanie preferencji konsumentów i takie kształtowanie polityki leśnej, które będzie maksymalizować użyteczność użytkowników lasów.

 Więcej na stronie http://www.polforex.wne.uw.edu.pl/