Ministerstwo Środowiska Departament Polityki Ekologicznej

Marek Haliniak

Radca Generalny w DPE,
Wicedyrektor DPE w latach 1994 – 1998
Dyrektor generalny Ministerstwa Środowiska w latach 1998 – 2001
„Z Warszawskim Ośrodkiem Ekonomii Ekologicznej (WOEE) na Uniwersytecie Warszawskim współpraca zawsze się układała dobrze i otrzymywaliśmy bardzo profesjonalne rady i opinie wykorzystywane w bieżących pracach Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa. Także jakość większych prac badawczych i ekspertyz była zawsze bardzo wysoka.”