Ministerstwo Gospodarki, Departament Konkurencyjności Gospodarki Zespół Trwałego, Zrównoważonego Rozwoju

Anna Nosal

główny specjalista

"Ministerstwo Gospodarki, Departament Konkurencyjności Gospodarki pozytywnie ocenia współpracę z przedstawicielami Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Opinie i przygotowane ekspertyzy w zakresie działań dotyczących ochrony środowiska były cennym wkładem do opracowanych w naszym resorcie dokumentów, w szczególności do „Strategii zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju”, przyjętej przez Rząd w 2003 roku."