Polskie Forum Strategii Lizbońskiej

Jan Szomburg

Dyrektor Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

"Strategii Lizbońskiej od początku istnienia (2003 r.) systematycznie współpracuje z Warszawskim Ośrodkiem Ekonomii Ekologicznej (WOEE) na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to współpraca bardzo efektywna, świadcząca o wysokich kompetencjach merytorycznych, organizacyjnych i etycznych pracowników WOEE. W jej efekcie pojawiły się m.in. : rozdziały w Białych Księgach PFSL: „Liberalizacja i integracja rynków przemysłów sieciowych. Trwały rozwój” (BK 2003) oraz „Trwały rozwój przed półmetkiem Strategii Lizbońskiej” (BK 2004), a także Niebieska Księga rozwoju transportu w świetle Strategii Lizbońskiej”.