ESESIZN - Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Oddział Polski

Leszek Preisner

Prezes

„Od początku istnienia WOEE, zarówno profil jak i rezultaty działalności Ośrodka są wysoko oceniane przez ESESiZN - OP, tym bardziej że najaktywniejsi pracownicy WOEE są również aktywnymi członkami Stowarzyszenia. Na szczególne podkreślenie zasługuje inspirująca rola i wielkie zaangażowanie prof. Tomasza Żylicza zarówno w stworzenie WOEE, jak i Stowarzyszenia.”