Home

METHODEX 2004-2007

Projekt miał na celu udoskonalenie i rozwinięcie najlepszych praktyk wyceny kosztów zewnętrznych, obejmując analizą sektory rolnictwa, przemysłu i odpadów komunalnych, w których metody wyceny efektów zewnętrznych są słabo poznane.

Więcej na stronie: http://www.methodex.org/