Home

NEEDS 2004-2008

Celem projektu było dokonanie wyceny pełnych kosztów i korzyści, łącznie z efektami zewnętrznymi, związanych ze strategiami zarządzania energią zarówno na szczeblu krajowym, jak i dla całej Unii Europejskiej,

Więcej na stronie: http://www.needs-project.org/